Boeken

2007

Meer dan ooit krijgen de oosterse denkwijzen vaste voet in het Westen. Er wordt vandaag ook veel gereisd naar China, India, Thailand... Toch blijven de hotels in die landen grotendeels westerse eilanden in oosterse zeeën. Als bezoeker kom je meestal niet veel verder dan een kortstondig bezoek aan stereotiepe plekken, wat geflits met een camera, en hop... weer terug naar de vertrouwde pleisterplaats. Dergelijke contacten kan men bezwaarlijk diepgaande ontmoetingen noemen...

2005

''Deel IIIA was hoofdzakelijk gewijd aan een analyse van de moeilijke verhouding tussen wetenschap en religie of: tussen de rationele en de mystieke functie.

Sinoloog Ulrich Libbrecht blikt op een zeer persoonlijke wijze terug op zijn rijkgevulde loopbaan en vertelt over zijn zoektocht naar de vele dimensies van het Oosten:
het tao van China, het brahman van Indië, het Niets van het boeddhisme
Hij gaat in op de vergelijking met westerse godsdiensten en filosofieën, en vraagt zich af wat confucianisme en taoïsme binnen het kader van een wereldfilosofie kunnen betekenen
Ten slotte denkt hij na over wat een man van de daad met al die wijsheid kan doen en wat dit alles voor hem heeft betekend

2004

De hedendaagse westerse mens worstelt met een drievoudige crisis. Is onze wereld een betere plaats geworden sinds de rede haar leidt? Waar moeten we heen met onze emoties onder dit kille leiderschap? En wat met onze fundamentele zijns- en zinvragen nu de religie het antwoord hierop niet meer biedt?

pdf Is God Dood? (1.56 MB)

2003

'Deel IIIA was hoofdzakelijk gewijd aan een analyse van de moeilijke verhouding tussen wetenschap en religie  of: tussen de rationele en de mystieke functie.

2000

Wat hebben filosofie en oorbellen gemeen? Zitten uilen in de yin- of de yangfase? En kan je op een receptie het Grote Mysterie horen? Libbrecht staaft zijn boeiende uiteenzetting met tientallen praktische voorbeelden. Even lichtvoetig komt hij tot belangrijke inzichten in het Chinese natuur-denken. Een glimlach uit het Oosten doorprikt het eurocentrisme, maar neemt in een adem ook de mythe van de oosterse wijze op de korrel.
 

1999

''Deel I van deze studie was gewijd aan een theoretisch model, dat moest fungeren als dieptestructuur voor bestaande culturen, die ons als oppervlaktestructuren bekend zijn.

1996

Ulrich Libbrecht is filosoof maar geen theoreticus, dwarsligger maar geen zwartkijker. Zijn fijnzinnig denkwerk brengt rijke elementen aan voor het armoededebat. In arren moede. Over teveel en tekort is een pleidooi voor sociale ontroering, bewogenheid en zachtmoedigheid tégen het bikkelharde egoïsme van de economische wereld.

pdf In Arren Moede (920.47 KB)

1995

Dit boek is een oefening in gelijkwaardigheid, een zoektocht ook naar evenwicht tussen de eigen cultuur en de aantrekkingskracht van "den vreemde".

"Uitgangspunt van deze inleiding in de comparatieve filosofie is enerzijds de filosofische noodsituatie van de westerse mens, zich uitend in een rationaliteitscrisis die niet alleen het lichaam, maar ook de religie aan haar hegemonie voelt ontsnappen; anderzijds het groeiend mondiaal bewustzijn dat ons dwingt te kiezen tussen integratie van alle levensbeschouwingen in een dieptestructuur en de vlucht in de onvergelijkbaarheid van culturen.
Hoe kan je aan een kikker die op de bodem van een ut leeft de grootheid van de oceaan beschrijven? Of: hoe kan de westerse mens binnendringen in het Aziatische gedachtegoed.? Ulrich Libbrecht, eminent sinoloog en kenner an de oosterse filosofie, doorbreekt elk eng-Europees denken. Hij kijkt over de muur en vergelijkt het vertrouwde met wat ons vreemd is.

1973

Alle grote dingen beginnen klein; massabewegingen ontstaan alleen waar men appelleert aan de menselijke instincten. Maar als wij leren grote spanningsbogen in tijd en ruimte te dragen, dan weten wij dat latere generaties een gelukkiger en mooier wereld zullen hebben door onze inspanning, onze verbetenheid en onze weerbarstigheid – deze latere generaties zijn geen naamloze massa, het zijn mijn en uw kinderen.