Leesgroep

Libbrechtleesgroep  

In het voorjaar van 2006 bracht Ulrich Libbrecht een 12-tal vrienden samen in een leesgroep. Tot aan zijn dood kwamen ze maandelijks één zaterdagnamiddag samen om te lezen in zijn vierdelige Inleiding Comparatieve Filosofie. In 2016 werd hieruit VZW Libbrechtgenootschap geboren. De leesgroep bestaat nog altijd en wordt per seizoen opengesteld voor nieuwe lezers. 

Wat?

Er wordt een hoofdstuk of een thema uit de Inleiding Comparatieve Filosofie van Ulrich Libbrecht geselecteerd om samen te lezen. We zoeken samen naar de betekenis en wisselen van gedachten over de toepassingsmogelijkheden op actuele situaties.

Wie?

De leesgroep is beperkt tot 12 à 14 personen. Omdat de kerngroep al 14 jaar leeservaring achter de rug heeft, verwachten zij een instap van mensen die al vertrouwd zijn met het gedachtegoed van Ulrich Libbrecht en de filosofieën waaruit hij putte (vooral het taoïsme, het boeddhisme en de westerse filosofie). Dit kan bijvoorbeeld door eigen lectuur of de cursussen van SCFA (www.comparatievefilosofie.be). Per leesseizoen beslist de kerngroep of er nieuwe lezers kunnen bijkomen.

Wanneer?

Drie leesseizoenen: voorjaar, najaar, winter.

Maandelijks één zaterdagmiddag van 14u tot 18u. De data worden in overleg met de deelnemers op de voorafgaande leesnamiddag vastgelegd.

Waar?

De leesgroep komt samen in Anzegem (West-Vlaanderen).

Hoe inschrijven?

Als u graag zou deelnemen, stuur dan een e-mail naar info@libbrechtgenootschap.org. Vermeld hierin wie u bent en in hoeverre u vertrouwd bent met het gedachtegoed van Ulrich Libbrecht. Het is ook fijn als wij uw motivatie mogen kennen.