Over ons

Het Libbrechtgenootschap vzw is een vereniging van vrijwilligers die het gedachtegoed van Ulrich Libbrecht levendig wil houden en toegankelijk wil maken voor de samenleving. Wij zien het gedachtegoed van Ulrich Libbrecht als een inspiratiebron die kan bijdragen tot een meer harmonische wereld.

Wat doen we?

Het Libbrechtgenootschap is een aanknopingspunt voor academici en belangstellenden. Iedereen kan bij ons terecht met vragen over het werk van Ulrich Libbrecht.

Het Libbrechtgenootschap organiseert activiteiten waarop geïnteresseerden in het werk van Ulrich Libbrecht elkaar kunnen ontmoeten.

Het Libbrechtgenootschap onderhoudt de verspreiding van het gedachtegoed met lezingen in verenigingen en onderwijsinstellingen.

Het Libbrechtgenootschap ondersteunt naast de kennisoverdracht ook het belevingsaspect o.a. via de  Libbrechtwandeling.

Het Libbrechtgenootschap ontwikkelt een archief met tekstmateriaal dat online raadpleegbaar is.

Het Libbrechtgenootschap brengt het denkkader van Libbrecht in het maatschappelijke debat.

Wilt u op de hoogte blijven?

Geef uw e-mailadres door als u wil op de hoogte gehouden worden van de werking van het Libbrechtgenootschap en van alles wat met het werk van Ulrich Libbrecht te maken heeft.

 

Medewerking

Het Libbrechtgenootschap werkt zonder subsidie, is onafhankelijk en vrij van enige binding aan politieke, religieuze of financiële belangen. De werking is in handen van een groep enthousiaste onbezoldigde, maar niettemin professionele, vrijwilligers. Voor de materiële werkingsmiddelen doen wij beroep op de steun van sponsors en van de Vrienden van Libbrechtgenootschap.

U kunt ons genootschap steunen

Als Vriend van het Libbrechtgenootschap geeft u een zelf te bepalen financiële steun.

Als sponsor kan uw bedrijf of organisatie steun bieden, financieel of in natura .

Als helper kan u meewerken op de evenementen.

Als medewerker kan u meewerken aan de dagelijkse opbouw van het Libbrechtgenootschap. Dit kan in een van de volgende werkgroepen:

  • Evenementen
  • Communicatie (website, lay-out, …)
  • Tekstarchief (digitalisering, redactie, …)
  • Onderhoud Libbrechtwandeling

 

U kan zich ook als belangstellende op onze website  gratis inschrijven onder “Hou me op de hoogte”. Dan informeren wij u over de werking van het Libbrechtgenootschap en over alles wat met het werk van Ulrich Libbrecht te maken heeft.

Licht ons in over uw interesse via het inschrijvingsformulier, via onze website, of via een van onze medewerkers.

Onze visie op sponsoring

Wij uiten onze dankbaarheid door u te laten kennismaken met het gedachtegoed van Ulrich Libbrecht en door u gratis te informeren over alles wat hiermee te maken heeft. De Vrienden van het Libbrechtgenootschap krijgen hier bovenop gratis toegang tot onze evenementen.

Sponsors kunnen vanaf 500 EUR één maal per jaar gratis op ons beroep doen voor een lezing/workshop over de toepassingsmogelijkheden van het gedachtegoed van Ulrich Libbrecht. 

Onze werking en onze visie op sponsoring is geïnspireerd door het gedachtegoed van Ulrich Libbrecht. Hierin staan drie fundamentele waarden centraal:

  • de emotionele ontwikkeling die de mens bevrijdt uit zijn egogerichte dwangmatigheden
  • de rationele ontwikkeling om kennis en inzicht te verwerven
  • de natuur als een op zichzelf staande waarde los van de consumptie door de mens.

Wij hopen dit samen met u te kunnen realiseren.