Inleiding comparatieve filosofie I, opzet en ontwikkeling van een comparatief model
Year
1995
Cover
pdf Inleiding tot de comparatieve filosofie
ISBN
9789023228455

"Uitgangspunt van deze inleiding in de comparatieve filosofie is enerzijds de filosofische noodsituatie van de westerse mens, zich uitend in een rationaliteitscrisis die niet alleen het lichaam, maar ook de religie aan haar hegemonie voelt ontsnappen; anderzijds het groeiend mondiaal bewustzijn dat ons dwingt te kiezen tussen integratie van alle levensbeschouwingen in een dieptestructuur en de vlucht in de onvergelijkbaarheid van culturen.

Kiezen we voor integratie, dan hebben we niet het recht daarbij in een post-koloniale reflex onze westerse levensvisie als criterium te gebruiken en ons wetenschappelijk-technologisch model als alleenzaligmakend aan anderen op te dringen. We moeten integendeel kiezen voor een integratie-model, dat een huis is waar alle filosofieën hun intrek kunnen nemen, hoe sterk zij ook van elkaar mogen verschillen.
Uitgaande van de basisideeën van het Griekse-westerse, het Indische en het Chinese denken, komt de auteur tot de slotsom dat het versmallend rationalisme geen verklarende grond weet te geven voor het mystieke denken dat de Indische filosofie beheerst, noch voor het organisch-natuurlijke denken van China. Om de integratie van deze drie levensbeschouwingen mogelijk te maken, wordt een model ontworpen dat uitgaat van de basisconcepten energie en informatie, waaruit een driedimensionaal stelsel (naturaliteit, rationaliteit, mysticiteit) wordt afgeleid.