Oosterse filosofie. Een inleiding
Cover
Cover van het boek Oosterse Filosofie van Libbrecht
ISBN
9789080688322

Hoe kan je aan een kikker die op de bodem van een ut leeft de grootheid van de oceaan beschrijven? Of: hoe kan de westerse mens binnendringen in het Aziatische gedachtegoed.? Ulrich Libbrecht, eminent sinoloog en kenner an de oosterse filosofie, doorbreekt elk eng-Europees denken. Hij kijkt over de muur en vergelijkt het vertrouwde met wat ons vreemd is.