Ulrich Libbrecht

Prof. em. dr. Ulrich Libbrecht (1928 - 2017) was een autoriteit in de oosterse en de comparatieve filosofie. Hij studeerde sinologie aan de universiteiten van Gent en Leiden. Hij was emeritus hoogleraar van de KU Leuven voor sinologie, filosofie van China en boeddhologie aan de faculteit Letteren en voor comparatieve filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Hij was ook gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en aan de Universiteit Gent.

Door tal van lezingen en het oprichten van een school voor comparatieve filosofie in Antwerpen en Utrecht maakte hij de filosofie van het Verre Oosten toegankelijk voor een ruim publiek. 

Daarnaast zette hij zich actief in voor natuurbescherming binnen Natuurpunt en door de oprichting van het Milieufront Omer Wattez.

 • ° Avelgem, 1928

  • 1948: Grieks-latijnse humaniora, college Menen.
  • 1952: Wetenschappelijk regent en leraar wiskunde te Oudenaarde.
  • 1963: Licentiaat (grootste onderscheiding) in de oosterse taalkunde: Chinees, Sanskriet, Oosterse filosofie. Rijksuniversiteit Gent.
  • 1971: Doctor cum laude in sinologie, met een proefschrift over de geschiedenis van de Chinese wiskunde (gepubliceerd door M.I.T.-press, U.S.A.), universiteit Leiden, Nederland.
  • 1972 tot 1990: Voorzitter van de afdeling Schelde-Leie van de Wielewaal (thans Natuurpunt).
  • 1973: Hoogleraar aan de K.U.Leuven, met aan het departement voor oosterse studies een leeropdracht klassieke sinologie, Chinese filosofie (incl. boeddhisme), geschiedenis van de wetenschap in China en aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte de leeropdracht Comparatieve Filosofie.
  • 1975: Stichtend lid van de Stichting Omer Wattez (nu Milieufront Omer Wattez).
  • 1982: Stichter van het Ferdinand Verbiest Project.
  • 1989: Stichter van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen.
  • 1994: op emeritaat.
  • 1995: Stichter van de School voor Filosofie Oost-West-in Utrecht (Nederland).
  • 2005: Gastprofessor Comparatieve Filosofie Universiteit Antwerpen.
  • 2007: Gastprofessor Comparatieve Filosofie Universiteit Gent
  • 2008: Ereburger van Kluisbergen

  Deelname aan congressen en studiebezoeken in Beijing, Tokyo, Kyoto, Hongkong, Taipei, Sydney, Berkeley, San Diego, Princeton, Honolulu, Rome, Wenen, Parijs, Cambridge, Lissabon, Manila, Macao, etc.

  • Filosofie zonder grenzen, Garant, 2016
  • De weg is wijzer dan de wegwijzer. Garant, 2015
  • De bricoleur en de dummies. Een boek voor jonge denkers en dromers. Garant, 2015.
  • Adieu à Dieu. Naar een religieus atheïsme. Garant, 2014.
  • Dem Leben sei Dank. Bautz Verlag, 2012.
  • Bouddha et Moi. lulu.com, 2012
  • Buddha und ich. Eine Begegnung in der Tiefe. Interkulturelle Bibliothek, 2010.
  • Met dank aan het leven. Lannoo, 2008.
  • Worden alle mensen broeders? Over globalisering en verscheidenheid.  Lannoo, 2007.
  • Within the Four Seas… Introduction to Comparative Philosophy. Leuven: Peeters, 2007.
  • Boeddha en ik. Ontmoeting in de diepte, Lannoo, 2006.
  • Inleiding Comparatieve Filosofie. Assen: Van Gorcum, deel I, 1995; deel II, 1999; deel IIIA, 2003 en deel IIIB, 2005.
  • Is God dood? Zoektocht naar de kern van de spiritualiteit. Lannoo, 2004.
  • De geelzucht van Europa. Davidsfonds, 2004.
  • ‘Drakenaders van mijn landschap’ Wat ik van het Oosten leerde. Lannoo, 2003.
  • Oosterse filosofie. Een inleiding. Leuven: Davidsfonds, 2002.
  • Burger van de wereld. Inleiding tot een wereldbeschouwing. Damon, 2001.
  • Een glimlach uit het Oosten. Davidsfonds, 2000.
  • In Arren Moede, Davidsfonds. 1996.
  • Geen muren rond culturen. Davidsfonds, 1995.
  • Astronoom van de keizer. Davidsfonds, 1988.
  • De vinger die naar de maan wijst. Davidsfonds, 1979..
  • Oosterse wijsheid voor de westerse mens. Orion, 1974.
  • Ik, Groene jongen, 1974
  • Chinese Mathematics in the Thirteenth Century. MIT Press, 1973.

   

  Heeft u vragen over een boek of een publicatie van Ulrich Libbrecht, dan kan dit via ons contactformulier. U kan geen boeken aankopen bij het Libbrechtgenootschap, wel via http://www.oneindigeverhaal.be/

 • Ulrich Libbrecht

  (Avelgem 10 juli 1928 - Ronse 15 mei 2017)

  Ulrich Libbrecht, die maandag 15/05/2017 op achtentachtigjarige leeftijd overleed in Ronse, zal vooral herinnerd worden als een bevlogen spreker die tijdens honderden lezingen doorheen Vlaanderen de oosterse filosofie toegankelijk maakte voor een groot publiek. Met veel gevoel voor humor nodigde hij daarbij zijn toehoorders uit hun gekende westerse denkkaders te verlaten en Chinese en Indische ideeën een plaats te geven in hun kijk op de wereld.

  Niets liet vermoeden dat deze telg uit het landelijke Avelgem een autoriteit zou worden op het vlak van oosterse en comparatieve filosofie. Hij begon als regent wiskunde in het college van Oudenaarde maar voelde zich al snel aangetrokken tot de filosofie. Omdat het westerse denken hem te eenzijdig rationeel leek, begon hij eerst Sanskriet en later Chinees te leren. In 1971 behaalde hij cum laude een doctoraat in de sinologie aan de universiteit van Leiden met een proefschrift over de Chinese wiskunde in de dertiende eeuw. Het geldt nog steeds als een basiswerk. Tot aan zijn emeritaat was hij hoogleraar sinologie en comparative philosophy aan de KU Leuven. Na zijn emeritaat was hij gastprofessor aan de universiteiten van Antwerpen en Gent.

  Zijn meest originele bijdrage is echter een model van comparatieve filosofie dat de verschillende filosofische tradities uit Oost en West samenbrengt. In dat model komen ratio, emotie en natuur op een harmonieuze manier samen. Om dit idee verder te verspreiden richtte Ulrich Libbrecht in 1989 de School voor Comparatieve Filosofie op in Antwerpen. Deze school organiseert nog steeds regelmatig lessen over comparatieve, westerse en oosterse filosofie.

  Naast zijn academische arbeid, was hij geëngageerd in diverse natuurverenigingen. Zo was hij medeoprichter van het Milieufront Omer Wattez en was een van de drijvende krachten achter wat nu vzw Natuurpunt heet.

  Ulrich Libbrecht schreef een dertigtal boeken, van de meest gespecialiseerde tot de meest toegankelijke. Hij werd ereburger van Kluisbergen in 2008.

  In januari van dit jaar werd in Oudenaarde ook het Libbrechtgenootschap opgericht dat zich tot doel stelt zijn gedachtegoed te bewaren en levendig te houden (zie www.libbrechtgenootschap.org).

 

Bezoek ook de website van Ulrich Libbrecht


De laatste aanpassing van deze pagina was op 22/05/2017.