Ulrich Libbrecht

Prof. em. dr. Ulrich Libbrecht (1928 - 2017) was een autoriteit in de oosterse en de comparatieve filosofie. Hij studeerde sinologie aan de universiteiten van Gent en Leiden. Hij was emeritus hoogleraar van de KU Leuven voor sinologie, filosofie van China en boeddhologie aan de faculteit Letteren en voor comparatieve filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Hij was ook gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en aan de Universiteit Gent.

Door tal van lezingen en het oprichten van een school voor comparatieve filosofie in Antwerpen en Utrecht maakte hij de filosofie van het Verre Oosten toegankelijk voor een ruim publiek. 

Daarnaast zette hij zich actief in voor natuurbescherming binnen Natuurpunt en door de oprichting van het Milieufront Omer Wattez.

 • ° Avelgem, 1928

  • 1948: Grieks-Latijnse humaniora, college Menen.
  • 1952: Wetenschappelijk regent en leraar wiskunde te Oudenaarde.
  • 1963: Licentiaat (grootste onderscheiding) in de oosterse taalkunde: Chinees, Sanskriet, Oosterse filosofie. Rijksuniversiteit Gent.
  • 1971: Doctor cum laude in sinologie, met een proefschrift over de geschiedenis van de Chinese wiskunde (gepubliceerd door M.I.T.-press, U.S.A.), universiteit Leiden, Nederland.
  • 1972 tot 1990: Voorzitter van de afdeling Schelde-Leie van de Wielewaal (thans Natuurpunt).
  • 1973: Hoogleraar aan de K.U.Leuven, met aan het departement voor oosterse studies een leeropdracht klassieke sinologie, Chinese filosofie (incl. boeddhisme), geschiedenis van de wetenschap in China en aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte de leeropdracht Comparatieve Filosofie.
  • 1975: Stichtend lid van de Stichting Omer Wattez (nu Milieufront Omer Wattez).
  • 1982: Stichter van het Ferdinand Verbiest Project.
  • 1989: Stichter van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen.
  • 1994: op emeritaat.
  • 1995: Stichter van Filosofie Oost-West in Utrecht (Nederland).
  • 2005: Gastprofessor Comparatieve Filosofie Universiteit Antwerpen.
  • 2007: Gastprofessor Comparatieve Filosofie Universiteit Gent
  • 2008: Ereburger van Kluisbergen

  Deelname aan congressen en studiebezoeken in Beijing, Tokyo, Kyoto, Hongkong, Taipei, Sydney, Berkeley, San Diego, Princeton, Honolulu, Rome, Wenen, Parijs, Cambridge, Lissabon, Manila, Macao, etc.

  • Filosofie zonder grenzen, Garant, 2016
  • De weg is wijzer dan de wegwijzer. Garant, 2015
  • De bricoleur en de dummies. Een boek voor jonge denkers en dromers. Garant, 2015.
  • Adieu à Dieu. Naar een religieus atheïsme. Garant, 2014.
  • Dem Leben sei Dank. Bautz Verlag, 2012.
  • Bouddha et Moi. lulu.com, 2012
  • Buddha und ich. Eine Begegnung in der Tiefe. Interkulturelle Bibliothek, 2010.
  • Met dank aan het leven. Lannoo, 2008.
  • Worden alle mensen broeders? Over globalisering en verscheidenheid.  Lannoo, 2007.
  • Within the Four Seas… Introduction to Comparative Philosophy. Leuven: Peeters, 2007.
  • Boeddha en ik. Ontmoeting in de diepte, Lannoo, 2006.
  • Inleiding Comparatieve Filosofie. Assen: Van Gorcum, deel I, 1995; deel II, 1999; deel IIIA, 2003 en deel IIIB, 2005.
  • Is God dood? Zoektocht naar de kern van de spiritualiteit. Lannoo, 2004.
  • De geelzucht van Europa. Davidsfonds, 2004.
  • ‘Drakenaders van mijn landschap’ Wat ik van het Oosten leerde. Lannoo, 2003.
  • Oosterse filosofie. Een inleiding. Leuven: Davidsfonds, 2002.
  • Burger van de wereld. Inleiding tot een wereldbeschouwing. Damon, 2001.
  • Een glimlach uit het Oosten. Davidsfonds, 2000.
  • In Arren Moede, Davidsfonds. 1996.
  • Geen muren rond culturen. Davidsfonds, 1995.
  • Astronoom van de keizer. Davidsfonds, 1988.
  • De vinger die naar de maan wijst. Davidsfonds, 1979..
  • Oosterse wijsheid voor de westerse mens. Orion, 1974.
  • Ik, Groene jongen, 1974
  • Chinese Mathematics in the Thirteenth Century. MIT Press, 1973.

   

  Heeft u vragen over een boek of een publicatie van Ulrich Libbrecht, dan kan dit via ons contactformulier. U kan geen boeken aankopen bij het Libbrechtgenootschap, wel via http://www.oneindigeverhaal.be/

Bezoek ook de website van Ulrich Libbrecht


De laatste aanpassing van deze pagina was op 03/06/2017.