Filosofie zonder Grenzen

9200000059528261

Filosofie zonder Grenzen

Over de auteur(s):

Ulrich Libbrecht (1928) was hoogleraar sinologie, Chinese filosofie en comparative philosophy aan de KU Leuven. Hij is de stichter van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen.
Heinz Kimmerle (1930-2016) was hoogleraar filosofie en interculturele Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Els Janssens (1968) (red.) is als docente verbonden aan LUCA School of Arts (Associatie KU Leuven) en aan de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen

--- --- ---

We reizen de aarde rond met het vliegtuig en virtueel via het internet, maar doen we dit ook in ons denken? Trekt filosofie en filosofieonderwijs zich niet al te vaak terug binnen de veilige grenzen van ons westers wereldbeeld? Wordt het niet tijd dat wij de anderen leren begrijpen of dat we ons door hen laten inspireren?

Dit boek geeft een kijk op de rijkdom van de levensbeschouwelijke diversiteit die zich mondiaal ontwikkeld heeft. Het bundelt de basisideeën van belangrijke niet-westerse filosofische tradities die zich ontwikkeld hebben in China, India, Afrika, bij de indianen, in de islam en in het Jodendom. Via een heldere analyse van de basisuitgangspunten wordt de lezer ingeleid in de verschillende interpretaties van leven en werkelijkheid.

Het model voor comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht vormt de basis van waaruit onder meer de verhoudingen tot de natuur, tot het mysterie en tot de wetenschap onderzocht worden. De droom die erdoorheen schemert, is een wereldfilosofie die alle waardevolle elementen integreert, die leidt tot nieuwe perspectieven op zingeving, tot oprechte interesse en verzoening en uiteindelijk tot een 'nieuwe mens'.

--- --- ---

Hier vind je de inhoudstafel van het boek en de inleiding door Els Janssens: Inleiding en inhoudstafel

Recensie door Dr. Taede A. Smedes

De Vlaamse filosoof Ulrich Libbrecht is bekend geworden met zijn 'comparatieve filosofie', een model dat hem in staat stelt totaal verschillende vormen van denken – westerse en oosterse – op een gelijkwaardige manier met elkaar te vergelijken. Hij schreef een serie lijvige boeken die dat model in detail uitwerken. Dit boek, dat voortkomt uit een cursus niet-westerse wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, is in zeker opzicht een samenvatting van die serie lijvige boeken. Redactrice Els Janssens introduceert kort Libbrechts model. Daarna geeft Libbrecht 'systeemanalyses' van het denken over natuur, rationaliteit en mystiek van achtereenvolgens de Chinese, Indische en Japanse filosofie. Daarna volgen islamitische, joodse en christelijke filosofie, en de filosofie van de indianen en Afrikaanse filosofie (een hoofdstuk van Heinz Kimmerle). Libbrecht besluit met een aantal voorbeelden van comparatief denken (zoals Spinoza). Diepgravend, soms erg moeilijk, maar telkens weer interessante en verrijkende analyses van westerse en niet-westerse manieren van denken voor hedendaagse wereldburgers.